Evlenme sayısı, yıl içinde ildeki evlenme (resmi nikah) sayısını verir. Bu sayının ikiyle çarpımıyla ise evlenen insan sayısı bulunur.

Nüfusa oranı: Evlenme sayısının il nüfusuna oranını verir. Bu oranın en yüksek olduğu il Kilis, en düşük olduğu il ise Kastamonu’dur. Türkiye ortalamasına en yakın olan il ise %0,77 ile Osmaniye’dir.

İl ya da Türkiye’deki evlenme detaylarını görmek için il adını tıklayın.