Türkiye'de Cinsiyete Göre Doğum 2015

Yıllara göre Türkiye'de ve illerdeki cinsiyete göre doğum bilgilerini bulabilirsiniz.

İllerde Cinsiyete Göre Doğum

2015 yılında, Türkiye'de doğan erkek bebek oranı en yüksek Bayburt (% 53,1), en düşük ise Ardahan (% 48,9) ilinde gerçekleşti. Kız bebek oranı da en yüksek Ardahan, en düşük ise Bayburt'tadır.

Nufus.Mobi

Türkiye cinsiyete göre doğum haritasında renk koyulaştıkça miktar artmaktadır.

Şehir Erkek Kız Erkek % Kız %

Erkek Oranı: 2015 yılında Türkiye'de doğan erkek bebek oranı
Kız Oranı: 2015 yılında Türkiye'de doğan kız bebek oranı
Erkek: 2015 yılında Türkiye'de doğan erkek bebek sayısı
Kız: 2015 yılında Türkiye'de doğan kız bebek sayısı

Türkiye'de Cinsiyete Göre Doğum 2015

2015 yılında, Türkiye'de doğan bebeklerin % 51,3'ü erkek (680.298), % 48,7'si ise kız (645.485). İstatistiğin tutulduğu yıllar boyunca Türkiye'de doğan erkek bebeklerin oranı % 51'in üzerindedir.

Nufus.Mobi

Bebek Cinsiyeti: Cinsiyete göre doğum sayısı
Bebek Cinsiyeti Oranı: Cinsiyete göre doğum oranı

Yıl Erkek Kız Erkek % Kız %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.