Kütük ve İkametgah İstatistikleri 2015

2015 yılında Türkiye'deki iç göç nedeniyle, memleketi farklı olduğu halde çeşitli illerde yaşayan kişilerin istatistiklerini, tablo, harita ve grafiklerle bulabilirsiniz.

Yaşadıkları İller Memleketler

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.