Bursa Nüfusu 2016

2016 yılında Bursa Nüfusu
2 901 396

Nüfus Artışı
58 849 (% 2,07)


Türkiye Nüfusuna Oranı
% 3,6


Nüfus Yoğunluğu
268 kişi / km2


Yüzölçümü
10 813 km2


Kadın (% 49,9)
1 447 337


Erkek (% 50,1)
1 454 059


Yıllara Göre Bursa Nüfusu Tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2016 yılında Bursa nüfusu 2 901 396 ve nüfus değişimi 58 849 kişi (% 2,1). İlin Türkiye nüfusuna oranı % 3,6.

Yıl Nüfus Değişim % Ülkeye %

Bursa için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

2016 yılında Bursa nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre nüfusun detaylarını bulabilirsiniz.


TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.