Türkiye'de Cinsiyet Dağılımı 2016

2016 yılında Türkiye Kadın Sayısı ve Oranı (% ,0)

2016 yılında Türkiye Erkek Sayısı ve Oranı (% ,0)

2016 yılında Türkiye'de ve illerdeki cinsiyet dağılımını, kadın erkek oranlarını ve istatistikleri, tablo, harita ve grafiklerle bulabilirsiniz.

İllerde Kadın / Erkek Oranları

Nufus.Mobi
Şehir Erkek Kadın Erkek % Kadın %

Türkiye'de Cinsiyet Dağılımı 2016

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.