Ayas Nüfusu - Ankara

2016 yılında Ayas Nüfusu
12.276

Nüfus Artışı
-402 (% -3,17)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,2


Nüfus Yoğunluğu
12 kişi / km2


Yüzölçümü
1.041 km2


Kadın (% 49,4)
6.062


Erkek (% 50,6)
6.214


Yıllara Göre Ayas Nüfusu Tablosu

2016 yılında Ayas nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Ayas ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Ayas için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Ayas Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Ayas cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Ayas ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.