Bagcilar Nüfusu - Istanbul

2016 yılında Bagcilar Nüfusu
751.510

Nüfus Artışı
-5.652 (% -0,75)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 5,1


Nüfus Yoğunluğu
32.674 kişi / km2


Yüzölçümü
23 km2


Kadın (% 49,1)
368.812


Erkek (% 50,9)
382.698


Yıllara Göre Bagcilar Nüfusu Tablosu

2016 yılında Bagcilar nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Istanbul ili Bagcilar ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Bagcilar için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Istanbul, Bagcilar Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Bagcilar cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Istanbul - Bagcilar ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.