Besiktas Nüfusu - Istanbul

2016 yılında Besiktas Nüfusu
189.356

Nüfus Artışı
-677 (% -0,36)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 1,3


Nüfus Yoğunluğu
10.520 kişi / km2


Yüzölçümü
18 km2


Kadın (% 53,6)
101.533


Erkek (% 46,4)
87.823


Yıllara Göre Besiktas Nüfusu Tablosu

2016 yılında Besiktas nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Istanbul ili Besiktas ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Besiktas için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Istanbul, Besiktas Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Besiktas cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Istanbul - Besiktas ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.