Bor Nüfusu - Nigde

2016 yılında Bor Nüfusu
61.178

Nüfus Artışı
33 (% 0,05)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 17,4


Nüfus Yoğunluğu
40 kişi / km2


Yüzölçümü
1.522 km2


Kadın (% 50,6)
30.924


Erkek (% 49,5)
30.254


Yıllara Göre Bor Nüfusu Tablosu

2016 yılında Bor nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Nigde ili Bor ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Bor için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Nigde, Bor Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Bor cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Nigde - Bor ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.