Buldan Nüfusu - Denizli

2016 yılında Buldan Nüfusu
27.335

Nüfus Artışı
-24 (% -0,09)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 2,7


Nüfus Yoğunluğu
52 kişi / km2


Yüzölçümü
523 km2


Kadın (% 51,4)
14.049


Erkek (% 48,6)
13.286


Yıllara Göre Buldan Nüfusu Tablosu

2016 yılında Buldan nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Denizli ili Buldan ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Buldan için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Denizli, Buldan Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Buldan cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Denizli - Buldan ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.