Çankaya Nüfusu - Ankara

2016 yılında Çankaya Nüfusu
919,119

Nüfus Artışı
-3,417 (% -0.37)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 17.2


Nüfus Yoğunluğu
1,903 kişi / km2


Yüzölçümü
483 km2


Kadın (% 52.2)
479,744


Erkek (% 47.8)
439,375


Yıllara Göre Çankaya Nüfusu Tablosu

2016 yılında Çankaya nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Çankaya ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Çankaya için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Çankaya Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Çankaya cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Çankaya ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.