Çatalca Nüfusu - Istanbul

2016 yılında Çatalca Nüfusu
68.935

Nüfus Artışı
1.606 (% 2,39)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,5


Nüfus Yoğunluğu
60 kişi / km2


Yüzölçümü
1.142 km2


Kadın (% 48,5)
33.425


Erkek (% 51,5)
35.510


Yıllara Göre Çatalca Nüfusu Tablosu

2016 yılında Çatalca nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Istanbul ili Çatalca ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Çatalca için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Istanbul, Çatalca Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Çatalca cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Istanbul - Çatalca ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.