Çemisgezek Nüfusu - Tunceli

2016 yılında Çemisgezek Nüfusu
7.480

Nüfus Artışı
-229 (% -2,97)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 9,1


Nüfus Yoğunluğu
9 kişi / km2


Yüzölçümü
851 km2


Kadın (% 48,6)
3.638


Erkek (% 51,4)
3.842


Yıllara Göre Çemisgezek Nüfusu Tablosu

2016 yılında Çemisgezek nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Tunceli ili Çemisgezek ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Çemisgezek için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Tunceli, Çemisgezek Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Çemisgezek cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Tunceli - Çemisgezek ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.