Çubuk Nüfusu - Ankara

2016 yılında Çubuk Nüfusu
87.603

Nüfus Artışı
1.548 (% 1,8)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 1,6


Nüfus Yoğunluğu
73 kişi / km2


Yüzölçümü
1.198 km2


Kadın (% 49,7)
43.560


Erkek (% 50,3)
44.043


Yıllara Göre Çubuk Nüfusu Tablosu

2016 yılında Çubuk nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Çubuk ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Çubuk için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Çubuk Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Çubuk cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Çubuk ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.