Etimesgut Nüfusu - Ankara

2016 yılında Etimesgut Nüfusu
542.752

Nüfus Artışı
14.793 (% 2,8)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 10,2


Nüfus Yoğunluğu
1.988 kişi / km2


Yüzölçümü
273 km2


Kadın (% 49,9)
270.878


Erkek (% 50,1)
271.874


Yıllara Göre Etimesgut Nüfusu Tablosu

2016 yılında Etimesgut nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Etimesgut ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Etimesgut için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Etimesgut Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Etimesgut cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Etimesgut ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.