Evren Nüfusu - Ankara

2016 yılında Evren Nüfusu
2.784

Nüfus Artışı
-63 (% -2,21)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,1


Nüfus Yoğunluğu
13 kişi / km2


Yüzölçümü
222 km2


Kadın (% 50,8)
1.415


Erkek (% 49,2)
1.369


Yıllara Göre Evren Nüfusu Tablosu

2016 yılında Evren nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Evren ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Evren için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Evren Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Evren cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Evren ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.