Güdül Nüfusu - Ankara

2016 yılında Güdül Nüfusu
8 282

Nüfus Artışı
-110 (% -1,31)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,2


Nüfus Yoğunluğu
15 kişi / km2


Yüzölçümü
540 km2


Kadın (% 51,3)
4 246


Erkek (% 48,7)
4 036


Yıllara Göre Güdül Nüfusu Tablosu

2016 yılında Güdül nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Güdül ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Güdül için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Güdül Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Güdül cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Güdül ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.