Han Nüfusu - Eskisehir

2016 yılında Han Nüfusu
1.946

Nüfus Artışı
-13 (% -0,66)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,2


Nüfus Yoğunluğu
5 kişi / km2


Yüzölçümü
378 km2


Kadın (% 48,3)
939


Erkek (% 51,8)
1.007


Yıllara Göre Han Nüfusu Tablosu

2016 yılında Han nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Eskisehir ili Han ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Han için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Eskisehir, Han Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Han cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Eskisehir - Han ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.