Hemsin Nüfusu - Rize

2016 yılında Hemsin Nüfusu
2.163

Nüfus Artışı
-202 (% -8,54)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,7


Nüfus Yoğunluğu
16 kişi / km2


Yüzölçümü
134 km2


Kadın (% 51,2)
1.108


Erkek (% 48,8)
1.055


Yıllara Göre Hemsin Nüfusu Tablosu

2016 yılında Hemsin nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Rize ili Hemsin ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Hemsin için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Rize, Hemsin Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Hemsin cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Rize - Hemsin ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.