Ihsangazi Nüfusu - Kastamonu

2016 yılında Ihsangazi Nüfusu
5.766

Nüfus Artışı
-173 (% -2,91)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 1,5


Nüfus Yoğunluğu
13 kişi / km2


Yüzölçümü
445 km2


Kadın (% 49,8)
2.874


Erkek (% 50,2)
2.892


Yıllara Göre Ihsangazi Nüfusu Tablosu

2016 yılında Ihsangazi nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Kastamonu ili Ihsangazi ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Ihsangazi için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Kastamonu, Ihsangazi Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Ihsangazi cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Kastamonu - Ihsangazi ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.