Kagithane Nüfusu - Istanbul

2016 yılında Kagithane Nüfusu
439.685

Nüfus Artışı
1.743 (% 0,4)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 3,0


Nüfus Yoğunluğu
29.312 kişi / km2


Yüzölçümü
15 km2


Kadın (% 49,3)
216.704


Erkek (% 50,7)
222.981


Yıllara Göre Kagithane Nüfusu Tablosu

2016 yılında Kagithane nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Istanbul ili Kagithane ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Kagithane için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Istanbul, Kagithane Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Kagithane cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Istanbul - Kagithane ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.