Kalecik Nüfusu - Ankara

2016 yılında Kalecik Nüfusu
13.251

Nüfus Artışı
-137 (% -1,02)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,3


Nüfus Yoğunluğu
12 kişi / km2


Yüzölçümü
1.110 km2


Kadın (% 49,5)
6.552


Erkek (% 50,6)
6.699


Yıllara Göre Kalecik Nüfusu Tablosu

2016 yılında Kalecik nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Kalecik ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Kalecik için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Kalecik Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Kalecik cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Kalecik ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.