Kartal Nüfusu - Istanbul

2016 yılında Kartal Nüfusu
459.298

Nüfus Artışı
1.746 (% 0,38)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 3,1


Nüfus Yoğunluğu
12.087 kişi / km2


Yüzölçümü
38 km2


Kadın (% 50,3)
230.994


Erkek (% 49,7)
228.304


Yıllara Göre Kartal Nüfusu Tablosu

2016 yılında Kartal nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Istanbul ili Kartal ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Kartal için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Istanbul, Kartal Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Kartal cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Istanbul - Kartal ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.