Mamak Nüfusu - Ankara

2016 yılında Mamak Nüfusu
625.083

Nüfus Artışı
17.205 (% 2,83)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 11,7


Nüfus Yoğunluğu
1.947 kişi / km2


Yüzölçümü
321 km2


Kadın (% 49,9)
311.909


Erkek (% 50,1)
313.174


Yıllara Göre Mamak Nüfusu Tablosu

2016 yılında Mamak nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Mamak ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Mamak için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Mamak Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Mamak cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Mamak ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.