Nallihan Nüfusu - Ankara

2016 yılında Nallihan Nüfusu
28 721

Nüfus Artışı
-488 (% -1,67)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,5


Nüfus Yoğunluğu
14 kişi / km2


Yüzölçümü
2 079 km2


Kadın (% 50,4)
14 486


Erkek (% 49,6)
14 235


Yıllara Göre Nallihan Nüfusu Tablosu

2016 yılında Nallihan nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Nallihan ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Nallihan için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Nallihan Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Nallihan cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Nallihan ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.