Pursaklar Nüfusu - Ankara

2016 yılında Pursaklar Nüfusu
137.808

Nüfus Artışı
3.847 (% 2,87)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 2,6


Nüfus Yoğunluğu
815 kişi / km2


Yüzölçümü
169 km2


Kadın (% 49,8)
68.604


Erkek (% 50,2)
69.204


Yıllara Göre Pursaklar Nüfusu Tablosu

2016 yılında Pursaklar nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Ankara ili Pursaklar ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Pursaklar için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Ankara, Pursaklar Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Pursaklar cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Ankara - Pursaklar ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.