Sahinbey Nüfusu - Gaziantep

2016 yılında Sahinbey Nüfusu
886,476

Nüfus Artışı
15,983 (% 1.84)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 44.9


Nüfus Yoğunluğu
923 kişi / km2


Yüzölçümü
960 km2


Kadın (% 49.3)
437,061


Erkek (% 50.7)
449,415


Yıllara Göre Sahinbey Nüfusu Tablosu

2016 yılında Sahinbey nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Gaziantep ili Sahinbey ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Sahinbey için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Gaziantep, Sahinbey Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Sahinbey cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Gaziantep - Sahinbey ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.