Sile Nüfusu - Istanbul

2016 yılında Sile Nüfusu
34.241

Nüfus Artışı
764 (% 2,28)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0,2


Nüfus Yoğunluğu
43 kişi / km2


Yüzölçümü
800 km2


Kadın (% 48,6)
16.646


Erkek (% 51,4)
17.595


Yıllara Göre Sile Nüfusu Tablosu

2016 yılında Sile nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Istanbul ili Sile ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Sile için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Istanbul, Sile Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Sile cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Istanbul - Sile ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.