Söke Nüfusu - Aydin

2016 yılında Söke Nüfusu
117.730

Nüfus Artışı
1.147 (% 0,98)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 11,0


Nüfus Yoğunluğu
111 kişi / km2


Yüzölçümü
1.064 km2


Kadın (% 49,6)
58.372


Erkek (% 50,4)
59.358


Yıllara Göre Söke Nüfusu Tablosu

2016 yılında Söke nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Aydin ili Söke ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Söke için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Aydin, Söke Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Söke cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Aydin - Söke ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.