Urla Nüfusu - Izmir

2016 yılında Urla Nüfusu
62 439

Nüfus Artışı
1 689 (% 2,78)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 1,5


Nüfus Yoğunluğu
86 kişi / km2


Yüzölçümü
727 km2


Kadın (% 49,6)
30 971


Erkek (% 50,4)
31 468


Yıllara Göre Urla Nüfusu Tablosu

2016 yılında Urla nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Izmir ili Urla ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Urla için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Izmir, Urla Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Urla cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Izmir - Urla ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.