Yalihüyük Nüfusu - Konya

2016 yılında Yalihüyük Nüfusu
1,509

Nüfus Artışı
-3 (% -0.2)


Şehir Nüfusuna Oranı
% 0.1


Nüfus Yoğunluğu
16 kişi / km2


Yüzölçümü
94 km2


Kadın (% 51.3)
774


Erkek (% 48.7)
735


Yıllara Göre Yalihüyük Nüfusu Tablosu

2016 yılında Yalihüyük nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre Konya ili Yalihüyük ilçesi nüfusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yıl Nüfus Değişim % Şehre %

Yalihüyük için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

Konya, Yalihüyük Nüfusu Cinsiyet Dağılımı

2016 yılında Yalihüyük cinsiyet dağılımı istatistiklerini, yıllara göre Konya - Yalihüyük ilçesi kadın erkek oranı detaylarını bulabilirsiniz.

Nufus.Mobi
Yıl Erkek Kadın Erkek % Kadın %

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.