Istanbul Nüfusu 2016

2016 yılında Istanbul Nüfusu
14,804,116

Nüfus Artışı
146,682 (% 1.0)


Türkiye Nüfusuna Oranı
% 18.6


Nüfus Yoğunluğu
2,711 kişi / km2


Yüzölçümü
5,461 km2


Kadın (% 49.9)
7,379,726


Erkek (% 50.2)
7,424,390


Yıllara Göre Istanbul Nüfusu Tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2016 yılında Istanbul nüfusu 14,804,116 ve nüfus değişimi 146,682 kişi (% 1.0). İlin Türkiye nüfusuna oranı % 18.6.

Yıl Nüfus Değişim % Ülkeye %

Istanbul için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

2016 yılında Istanbul nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre nüfusun detaylarını bulabilirsiniz.


TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.