Mugla Nüfusu 2016

2016 yılında Mugla Nüfusu
923.773

Nüfus Artışı
14.896 (% 1,64)


Türkiye Nüfusuna Oranı
% 1,2


Nüfus Yoğunluğu
73 kişi / km2


Yüzölçümü
12.654 km2


Kadın (% 49,1)
453.369


Erkek (% 50,9)
470.404


Yıllara Göre Mugla Nüfusu Tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2016 yılında Mugla nüfusu 923.773 ve nüfus değişimi 14.896 kişi (% 1,6). İlin Türkiye nüfusuna oranı % 1,2.

Yıl Nüfus Değişim % Ülkeye %

Mugla için Yıllara Göre Nüfus Grafikleri

Nufus.Mobi

2016 yılında Mugla nüfusu istatistikleri, tablo ve grafiklerle yıllara göre nüfusun detaylarını bulabilirsiniz.


TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.