Istanbul Nüfus Yoğunluğu 2016

2016 yılında Istanbul nüfus yoğunluğu istatistiklerini, Istanbul ilinde kilometrekareye düşen insan sayısını tablo ve grafiklerle bulabilirsiniz.

Yıl Yoğunluk

Istanbul için Yıllara Göre Nüfus Yoğunluğu Grafikleri

Nufus.Mobi

TUİK istatistikleri 1965 yılından günümüzedir. 2000 yılına kadar yurt çapında genel sayımlar yapılmış, 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan, vatandaşların ikamet adresleri nüfus sayımında temel ölçüt olarak kullanılmaktadır. Nüfus kütüğü kayıtları ise ülke içi göçün tespitinde kullanılmaktadır.

Türkiye'ye ait nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden alınmaktadır. Daha fazla bilgi için Hakkında sayfasına bakabilirsiniz.